Zařízení
k nepřetržité
dezinfekci
vzduchu
a povrchů
Inovativní
technologie
AHPCO
k likvidaci
virů a bakterií
Zajistěte si svůj
domov před
koronavirem
Zbavte své prostředí
jakýchkoliv virů
a bakterií
Vytvořte si pracovní
prostředí bez virů
a bakterií
Chraňte sebe
a spolucestující
na cestách

BKM Mobile 2.0

Pokročilá technologie obsažená v zařízení pro dezinfekci vzduchu a povrchů BKM® Mobile 2.0 slouží k mnohem snazšímu, čistšímu a zdravějšímu dýchání.

Toto elegantní a kapesní zařízení poskytuje nejčistší a nejčerstvější možný vzduch.

koupit

Přehled funkcí

UV-C + Fotokatalytické čištění

Jako materiál používá voštinovou desku na bázi hliníku pokrytou TiO2 katalyzátorem. Ve světle 254 Nm UV lampy se studenou katodou vytváří silnou katalytickou degradaci, která účinně znehodnocuje škodlivé plyny ve vzduchu (znečišťující látky jako formaldehyd, benzen, toluen, xylen, amoniak, TVOC, atd.).

Aniontové čištění

Anionty se dobře zbavují bakterií a prachu. Jsou považovány za „vitamíny ve vzduchu“. Toto zařízení může generovat 5 milionů aniontů za sekundu, čímž zcela zaplní místnost anionty a lidé tak mohou zlepšit svůj metabolismus a imunitu.

Čištění aktivním kyslíkem

Čištění aktivním kyslíkem je překládáno také jako „Čerstvý vzduch“, běžně známý jako ozón. Dokáže lidi rozveselit; dobře dezinfikuje; může být automaticky rozložen na kyslík, aniž byzanechával znečišťující látky; má silnou oxidační schopnost, dokáže tedy rychle a radikálně deodorizovat vzduch a vodu. Aby bylo zabráněno nepříjemným pocitům citlivějších osob, byl v zařízení speciálně nastaven cyklus snižující celkový výkon aktivního kyslíku. Pokud se chcete nepříjemného zápachu a bakterií zbavit radikálním způsobem, můžete zvolit režim absence, kdy zařízení běží nepřetržitě i během vaší nepřítomnosti.

Použití

Kancelářské prostory, čekárny, osobní automobily, hotelové pokoje, ložnice, kuchyně a další prostory vyžadující dezinfekci.

Technické aspekty

Technické parametry

kód ZX.2330
model BKM Mobile 2.0
objem vzduchu* 30 m3
efektivní oblast* 25 m2
úroveň ozónu 50 mg/h při 100% ozonizaci (bez osob)
zdroj napájení 240V/50Hz
příkon 6W

*za 24 hodin

Použití v praxi

FAQ často kladené otázky a odpovědi

V jakých podmínkách se nesmí zařízení používat?

v prostředích s průměrnou denní teplotou nad + 35 ° C s relativní vlhkostí vyšší než 85 % na území s nadmořskou výškou nad 1 000 m

V čem je používána technologie AHPCO tak unikátní?

Inovativní nanotechnologie AHPCO k dezinfekci vzduchu a povrchů nepoužívá doposud používané filtry k průchodu vzduchu zařízením, ale rozptyluje do prostoru nanočástice TiO2, které degradují jakékoliv viry a bakterie. Dezinfikuje tak nejen na vzduch, ale i veškerý povrch v místnosti. Vytvářená oxidační činidla jsou bezpečná pro lidi, zvířata i rostliny.

Kam je nejlepší zařízení umístit?

ve výšce 1 m

Napište nám